Danh sách học viên Tốt nghiệp Getfit Coach - GETFIT GYM & YOGA
Menu Getfit Gym & Yoga
en

Danh sách học viên Tốt nghiệp Getfit Coach

21-02-2020 - Lượt xem: 1075
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP
STT HỌ VÀ TÊN  NGÀY SINH KHOÁ ĐÀO TẠO NGÀY CẤP BẰNG SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ
1 Nguyễn  Công Chánh June 16, 2001 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-31
2 Võ Thành Nguyên  November 18, 1999 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-32
3 Nguyễn Trọng Bảo  July 27, 1983 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-33
4 Lê Thanh Nam February 14, 1997 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-34
5 Hoàng Trung Khánh  January 23, 1996 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-35
6 Nghi Quốc Lợi July 25, 1997 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-36
7 Trần Tuyết Kha October 01, 1996 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-37
8 Nguyễn Văn Tàu May 20, 1993 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-38
9 Trần Hoàng Hiệp July 25, 2001 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-39
10 Lê võ Anh Khoa February 05, 2002 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-40
11 Phan Nhật Tài May 03, 1996 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-41
12 Văn Lâm Thành Đạt April 23, 2001 Sep, 01st to Dec, 01 st 2019 Jan 04, 2020 GFC 19-42
13 Võ Thị Oanh Kiều January 10, 1990 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-02
14 Trần Thanh Hiếu February 06, 1992 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-03
15 Võ Thị Tú Trinh March 06, 1996 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-04
16 Hồ Hoàng Sơn December 24, 1997 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-05
17 Nguyễn Tiến Hùng March 05, 1997 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-06
18 Nguyễn Văn Tâm January 28, 1995 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-07
19 Mai Thị Tố Quyên April 22, 1985 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-08
20 Trì Thủ Tiến May 31, 1995 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-09
21 Châu Hữu Phúc January 01, 1998 Nov 14th, 2019 to Feb 22th, 2020 22-Feb-20 GFC 20-10


Đăng ký lớp đào tạo HLV

Ưu đãi học phí cho 10 bạn đăng ký trên website

Bài viết khác

Đào tạo Huấn Luyện Viên - PT chuyên nghiệp

 03-05-2019 11:33    74603 View
Hiện Getfit Coach đang chiêu sinh khóa đào tạo Huấn luyện viên thể hình (PT) hàng tháng. Khóa đào tạo với nhiều chuyên gia hàng đầu ...
Copy success