Huấn luyện viên - GETFIT GYM & YOGA
Menu Getfit Gym & Yoga
en

Huấn luyện viên

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

 16-06-2018 02:40    4180 View
Huấn luyện viên cá nhân là một chuyên gia thể thao theo một chuyên nghành nhất định (GYM, Thể hình, Fitness, Yoga, Boxing...). Nhiệm vụ ...

HUẤN LUYỆN VIÊN SÀN

 16-06-2018 02:37    2969 View
Trong thể thao, huấn luyện viên là người trực tiếp huấn luyện, đào tạo và hướng dẫn các hoạt động của một đội thể thao hoặc ...
Copy success